Matematika a její aplikace

Digitální okénko
wolfram wolfram zsdobrichovice zsnaberanku hejny pocitejmecz geogebra matikaj.webnode.cz hack_math (3K) umime matiku
Geometrie
- konstrukční úlohy karlin.mff.cuni.cz
- kniha geometrie na e-matematika.cz
- zajímavá geometrie pro každého

Aritmetika - teorie čísel
- zadnání příkladů zlomky
- procvičování čísel na procvicuj.cz

Algebra - výrazy a řešení rovnic
- kniha výrazů na e-matematika.cz
- generátor řešení rovnic o dvou neznámých
- vyuka.obdskmb.cz - příklady rovnic o 2 neznámých i s řešením
Statistika
- statistické údaje na mapě kriminality ČR
- Český statistický úřad czso.cz
- Česko v datech ceskovdatech.cz
Logika
6. třída
- učebnice e-matematika.cz
- úhel na it.pedf.cuni.cz
7. třída
- učebnice e-matematika.cz
- shodné zobrazení na it.pedf.cuni.cz
- trojúhelník na it.pedf.cuni.cz
9. třída
- kniha rovnic na e-matematika.cz
- kniha slovních úloh na e-matematika.cz
- slovní úlohy řešené rovnicemi
Finanční matematika
- finanční kalkulačky na vypocitat.cz
- Česká národní banka pro všechny
- denfinancnigramotnosti.cz - testy z finanční gramotnosti
Matematické olympiády
Zajímavosti
- binární hodiny a jak je číst
- jak funguje magická koule?
Hry
různé
- neumíš a nechápeš? matematické fórum
- Pepakura designer sítě geometrických těles
sketchup